Ochrona danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu oraz realizacją rezerwacji jest firma emsoft studio, prowadząca portal apartamentydarlowko.pl pod adresem ul. Słowiańska 20B, 76-150 Darłowo.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm., zwanej dalej UODO), tj. zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku założenia Konta użytkownika,
b) art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, tj. konieczność do realizacji umowy,
c) art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, tj. niezbędność do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji rezerwacji,
b) obsługi Konta użytkownika założonego w ramach Portalu– w przypadku założenia przez Klienta takiego konta,
c) wysyłania wiadomości typu „Newsletter” – jeśli Klient wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą).

5. Klientowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.